U bent hier

Ontwerp van decreet tot instemming met de overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek Mali betreffende het luchtvervoer, ondertekend te Bamako op 29 augustus 2017

van de Vlaamse Regering
782 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
25 mei 2021
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
14 juni 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
18 juni 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
14 juli 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

782 (2020-2021) nr. 1
782 (2020-2021) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 782 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd
  • 11 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid