U bent hier

Voorstel van resolutie over het versterken van de positie van de Vlaamse landbouwers door de ondersteuning van leefbare businessmodellen op maat, in het bijzonder de ondersteuning van de korte keten

773 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
19 mei 2021
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
2 juni 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

773 (2020-2021) nr. 1
773 (2020-2021) nr. 2

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 773 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
119 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 119 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details