U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft versterking van de lokale democratie

van de Vlaamse Regering
790 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

10 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
25 mei 2021
Te behandelen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
1 juni 2021
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: prof. dr. Johan Ackaert (UHasselt), prof. dr. Herwig Reynaert (UGent), Kris Snijkers (algemeen directeur Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Jan Leroy (directeur Bestuur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten), Liesbeth Dewinter (algemeen secretaris Beweging.net), Johan Vyverman (directeur provinciaal netwerk Beweging.net), Bart Van Herck (senior advisor IDEA Consult), prof. dr. Stefaan Fiers (Center for Political Research KU Leuven), prof. dr. Steven Van Hecke (Center for Political Research KU Leuven), Herman Matthijs (hoogleraar VUB)
15 juni 2021
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Aangenomen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
6 juli 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
16 juli 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

790 (2020-2021) nr. 1
790 (2020-2021) nr. 6
790 (2020-2021) nr. 7
790 (2020-2021) nr. 9

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 790 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
119 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 28 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben "neen" gestemd
  • 24 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid