U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat de invoering van een hoofddoekenverbod voor minderjarigen betreft

769 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

4 mei 2021
Verstuurd naar de voorzitter
5 mei 2021
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
19 mei 2021
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

769 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid