U bent hier

In eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, wat betreft de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn in geval van staking

718 (2020-2021) nr. 2

Procedureverloop

Documenten

718 (2020-2021) nr. 1
718 (2020-2021) nr. 2
718 (2020-2021) nr. 3
718 (2020-2021) nr. 4

Meer details