U bent hier

Voorstel van resolutie over geweld en discriminatie tegen lgbtqi+-personen

761 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
18 mei 2021
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Eva Declerck (inhoudelijk coördinator Çavaria), Sander Cornelis (algemeen coördinator Wel Jong Niet Hetero), Els Keytsman (directeur Unia), prof. dr. Alexis Dewaele (Universiteit Gent), Annelies D'Espallier (ombudsvrouw Gender, Mensenrechtenkamer Vlaamse Ombudsdienst), Sabien Blondeel (beleidsmedewerker Gender en LGBTQI+-beleid Stad Gent)
In behandeling in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
25 mei 2021
Aangenomen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
8 juni 2021
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

761 (2020-2021) nr. 1
761 (2020-2021) nr. 3
761 (2020-2021) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 761 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever