U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, het Mestdecreet van 22 december 2006 en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, wat betreft het opheffen van administratieve beroepsmogelijkheden

van de Vlaamse Regering
755 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
21 mei 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
25 mei 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
8 juni 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
18 juni 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
12 juli 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

755 (2020-2021) nr. 1
755 (2020-2021) nr. 2
755 (2020-2021) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 755 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben zich onthouden

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid