U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
28 april 2021
30 april 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
14 mei 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

746 (2020-2021) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 746 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid