U bent hier

Voorstel van decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (VII)

746 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

27 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
28 april 2021
30 april 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

746 (2020-2021) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 746 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 92 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid