U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

735 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: advies Raad van State gevraagd

Procedureverloop

20 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
4 mei 2021
Advies Raad van State gevraagd
12 mei 2021
Te behandelen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Documenten

735 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid