U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, wat betreft de continuïteit van de dienstverlening van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn in geval van staking

van de Vlaamse Regering
718 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

2 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 april 2021
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Tweede lezing in commissie gevraagd
6 mei 2021
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75)
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
26 mei 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
28 mei 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
16 juni 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

718 (2020-2021) nr. 1
718 (2020-2021) nr. 3
718 (2020-2021) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 718 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid