U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

van de Vlaamse Regering
716 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

1 april 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
16 april 2021
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
22 april 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
4 mei 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
7 mei 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

716 (2020-2021) nr. 1
716 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 716 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 94 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid