U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis

705 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 maart 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
30 april 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
5 mei 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 mei 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
21 mei 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
26 mei 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

705 (2020-2021) nr. 1
705 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 705 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 62 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid