U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis

705 (2020-2021) nr. 1
Tekst nog niet beschikbaar

Procedureverloop

24 maart 2021
Voorstel van decreet ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

705 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid