U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten over welzijn, volksgezondheid en gezin

van de Vlaamse Regering
698 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 maart 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
13 april 2021
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
27 april 2021
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
11 mei 2021
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

698 (2020-2021) nr. 1
698 (2020-2021) nr. 1-Addenda
698 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 698 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid