U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 maart 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 maart 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Bart Demuyt (voorzitter Sectorraad Kunsten en Erfgoed SARC), Leen Laconte (directeur Overleg Kunstenorganisaties), Ann Overbergh (algemene leiding Kunstenpunt), Maarten Quaghebeur (directeur Cultuurloket), Rolf Quaghebeur (voorzitter Adviescommissie Kunsten), Carlo Van Baelen (Artiestencoalitie), Ann Olaerts (directeur RITCS (namens kunstenopleidingen))
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
25 maart 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Eventueel
Voortzetting van de bespreking en stemming
Tweede lezing in commissie gevraagd
1 april 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75)
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 april 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
23 april 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
10 juni 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 677 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Gustaaf Pelckmans, Katia Segers en Stephanie D'Hose
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid