U bent hier

Ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten

van de Vlaamse Regering
677 (2020-2021) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Kunstendecreet
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

8 maart 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
18 maart 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
25 maart 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Eventueel
Voortzetting van de bespreking en stemming
Tweede lezing in commissie gevraagd
1 april 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75)
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 april 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
23 april 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 677 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 27 leden hebben "neen" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Gustaaf Pelckmans, Katia Segers en Stephanie D'Hose
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid