U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, wat het koppelen van de wedde van burgemeesters en schepenen aan de mate van hun aanwezigheid op de gewone vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en op de vergaderingen van de gemeenteraad betreft

671 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

3 maart 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
18 maart 2021
Te behandelen in Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering

Documenten

671 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid