U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 februari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 maart 2021
Advies Raad van State gevraagd
19 maart 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
7 april 2021
Advies Raad van State ontvangen
28 april 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
5 mei 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
7 mei 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
1 juni 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

655 (2020-2021) nr. 1
655 (2020-2021) nr. 2
655 (2020-2021) nr. 3
655 (2020-2021) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 655 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid