U bent hier

Voorstel van resolutie over het voeren van onderzoek naar de gezondheidsrisico's van intensieve veeteelt in Vlaanderen

648 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

17 februari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
11 maart 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie

Documenten

648 (2020-2021) nr. 1