U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3, 5 en 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft onder andere de invoering van opleidingscentra voor interventiehonden

van de Vlaamse Regering
645 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 februari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
11 maart 2021
Te behandelen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
17 maart 2021
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
26 maart 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
2 april 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
21 april 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

645 (2020-2021) nr. 1
645 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 645 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 113 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid