U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

581 (2020-2021) nr. 4

Procedureverloop

12 februari 2021
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

581 (2020-2021) nr. 1
581 (2020-2021) nr. 2
581 (2020-2021) nr. 3
581 (2020-2021) nr. 4

Meer details

Verslaggever