U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wat betreft de opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu en de overheveling van taken inzake omgevingshandhaving

628 (2020-2021) nr. 3
Amendement nr. 2

Procedureverloop

9 februari 2021
Amendement (pdf) ingediend

Documenten

628 (2020-2021) nr. 1
628 (2020-2021) nr. 2
628 (2020-2021) nr. 3
628 (2020-2021) nr. 5