U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de installatie van digitale meters betreft

638 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: advies Raad van State ontvangen

Procedureverloop

8 februari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
22 februari 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
3 maart 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Advies Raad van State gevraagd
7 april 2021
Advies Raad van State ontvangen

Documenten

638 (2020-2021) nr. 1
638 (2020-2021) nr. 2

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid