U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid

van de Vlaamse Regering
611 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 januari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
25 januari 2021
Verwezen naar
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
5 februari 2021
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
23 februari 2021
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
10 maart 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
19 maart 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
30 maart 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

611 (2020-2021) nr. 1
611 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 611 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
117 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 95 leden hebben "ja" gestemd
 • 22 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 89 leden hebben "ja" gestemd
 • 22 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid