U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat de uitwisseling van gegevens tussen kredietgevers en het VEKA betreft

606 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 januari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
20 januari 2021
Advies Raad van State gevraagd
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
28 januari 2021
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
22 februari 2021
Advies Raad van State ontvangen
8 maart 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen
24 maart 2021
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
31 maart 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

606 (2020-2021) nr. 1
606 (2020-2021) nr. 2
606 (2020-2021) nr. 3
606 (2020-2021) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 606 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid