U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het instellen van de algemene snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom betreft

597 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

6 januari 2021
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
28 januari 2021
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Documenten

597 (2020-2021) nr. 1

Meer details