U bent hier

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie met betrekking tot de landelijke en regionale radio-omroeporganisaties en de technische eindapparatuur voor FM-radio-ontvangst van radio-omroeporganisaties

van de Vlaamse Regering
593 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

23 december 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 januari 2021
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 januari 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
8 februari 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
12 februari 2021
Bekrachtigd en afgekondigd

Documenten

593 (2020-2021) nr. 1
593 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 593 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
119 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid