U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 3 en 8 van het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie

van de Vlaamse Regering
592 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 december 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
14 januari 2021
Te behandelen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
3 februari 2021
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
16 februari 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
26 februari 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
17 maart 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

592 (2020-2021) nr. 1
592 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 592 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 121 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid