U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

581 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 december 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
16 december 2020
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
18 december 2020
Advies Raad van State gevraagd
22 januari 2021
Advies Raad van State ontvangen
25 januari 2021
Verwijzing van plenaire vergadering naar commissie
2 februari 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Hoorzitting. Externe sprekers: Eddy Storms (eerste voorzitter DBRC)
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
19 februari 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
5 maart 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
24 maart 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

581 (2020-2021) nr. 1
581 (2020-2021) nr. 2
581 (2020-2021) nr. 3
581 (2020-2021) nr. 4

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 581 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 115 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid