U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 37 van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de injunctie betreft

581 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: advies Raad van State ontvangen

Procedureverloop

15 december 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
18 december 2020
Advies Raad van State gevraagd
22 januari 2021
Advies Raad van State ontvangen

Documenten

581 (2020-2021) nr. 1
581 (2020-2021) nr. 2

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid