U bent hier

Amendement voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

19 (2020-2021) nr. 6
Amendement nr. 17
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

9 december 2020
Amendement ingediend
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

19 (2020-2021) nr. 1-Bijlagen
19 (2020-2021) nr. 4
19 (2020-2021) nr. 7