U bent hier

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

15 (2020-2021) nr. 5-A
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

3 december 2020
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

15 (2020-2021) nr. 1-Bijlagen
15 (2020-2021) nr. 4
15 (2020-2021) nr. 5-A
15 (2020-2021) nr. 5-B
15 (2020-2021) nr. 5-C
15 (2020-2021) nr. 5-D
15 (2020-2021) nr. 5-E
15 (2020-2021) nr. 5-F
15 (2020-2021) nr. 5-G
15 (2020-2021) nr. 5-H
15 (2020-2021) nr. 5-I
15 (2020-2021) nr. 5-J
15 (2020-2021) nr. 5-K
15 (2020-2021) nr. 6

Meer details