U bent hier

Verslag van het Rekenhof over de overheidsopdracht voor contactopsporing bij COVID-19. Rechtmatigheid van de gunning

van het Rekenhof
39 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

1 december 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

39 (2020-2021) nr. 1

Meer details