U bent hier

Amendement op het ontwerp van decreet houdende tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

van de Vlaamse Regering
19 (2020-2021) nr. 3
Amendement nr. 8
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk
27 november 2020
Amendement ingediend

Documenten

19 (2020-2021) nr. 1-Bijlagen
19 (2020-2021) nr. 4
19 (2020-2021) nr. 7