U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

558 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: advies Raad van State ontvangen

Procedureverloop

25 november 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
30 november 2020
Advies Raad van State gevraagd
7 december 2020
Advies Raad van State ontvangen
9 december 2020
Advies Raad van State gevraagd
17 december 2020
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
4 januari 2021
Advies Raad van State ontvangen
29 januari 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer ontvangen

Documenten

558 (2020-2021) nr. 1
558 (2020-2021) nr. 2
558 (2020-2021) nr. 3
558 (2020-2021) nr. 4

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid