U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van deel 3, titel 4, hoofdstuk 1 en 2, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

558 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

25 november 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
30 november 2020
Advies Raad van State gevraagd
7 december 2020
Advies Raad van State ontvangen
9 december 2020
Advies Raad van State gevraagd
17 december 2020
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens gevraagd
4 januari 2021
Advies Raad van State ontvangen
29 januari 2021
Advies Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer ontvangen
20 april 2021
Ingetrokken

Documenten

558 (2020-2021) nr. 1
558 (2020-2021) nr. 2
558 (2020-2021) nr. 3
558 (2020-2021) nr. 4

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid