U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand

van de Vlaamse Regering
543 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 november 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
4 december 2020
Te behandelen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
27 januari 2021
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
8 februari 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
26 februari 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
17 maart 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

543 (2020-2021) nr. 1
543 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 543 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 120 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid