U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, wat betreft de bepalingen over gegevensverwerking en informatie-uitwisseling

van de Vlaamse Regering
540 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 november 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
26 november 2020
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
12 januari 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
26 januari 2021
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
8 februari 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
26 februari 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
17 maart 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

540 (2020-2021) nr. 1
540 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 540 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 120 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid