U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

23 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
10 november 2020
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Financiën en Begroting Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Omgeving - Afdeling 3. Wijzingen aan het decreet van 24 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen - Afdeling 4. Uitbreiding van de betalingsmodaliteiten van de retributie voor een bodemattest via wijziging van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 - Afdeling 5. Wijzigingen aan het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, hierna oprichtingsdecreet Vlaams Klimaatfonds genoemd - Afdeling 6. Optimalisatie heffingen afval- en materialenbeleid Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
In behandeling in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
12 november 2020
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Omgeving - Afdeling 1. Toewijzen inkomsten van nieuwe vorm van bestuurlijke beboeting aan het Fonds voor de Wooninspectie - Afdeling 2. Kredietbemiddeling door SHM’s bij de toekenning van bijzondere sociale leningen Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Economie, Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
In behandeling in
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
17 november 2020
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 7. Financiën en Begroting Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
18 november 2020
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Omgeving -   Afdeling 5. Wijzigingen aan het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, hierna oprichtingsdecreet Vlaams Klimaatfonds genoemd Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking
19 november 2020
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Economie, Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Omgeving - Afdeling 1. Toewijzen inkomsten van nieuwe vorm van bestuurlijke beboeting aan het Fonds voor de Wooninspectie - Afdeling 2. Kredietbemiddeling door SHM’s bij de toekenning van bijzondere sociale leningen Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking
24 november 2020
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Omgeving -   Afdeling 3. Wijzingen aan het decreet van 24 april 1991 tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen -   Afdeling 4. Uitbreiding van de betalingsmodaliteiten van de retributie voor een bodemattest via wijziging van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 -   Afdeling 5. Wijzigingen aan het decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012, hierna oprichtingsdecreet Vlaams Klimaatfonds genoemd -   Afdeling 6. Optimalisatie heffingen afval- en materialenbeleid Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
26 november 2020
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Bespreking
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda:
Hoofdstuk 8. Economie, Wetenschap en Innovatie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk 5. Omgeving - Afdeling 1. Toewijzen inkomsten van nieuwe vorm van bestuurlijke beboeting aan het Fonds voor de Wooninspectie - Afdeling 2. Kredietbemiddeling door SHM’s bij de toekenning van bijzondere sociale leningen Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Hoofdstuk 6. Onderwijs en Vorming Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda:
Hoofdstuk 2. Cultuur, Jeugd, Sport en Media Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 december 2020
Vergadering Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
Op de agenda:
Hoofdstuk 4. Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Stemming
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda:
Hoofdstuk 1. Algemeen Hoofdstuk 7. Financiën en Begroting Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Artikelsgewijze bespreking en stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
3 december 2020
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda:
Hoofdstuk 3. Mobiliteit en Openbare Werken Hoofdstuk 9. Inwerkingtreding
Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
14 december 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
18 december 2020
Aangenomen in plenaire vergadering
Bekrachtigd en afgekondigd
30 december 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

513 (2020-2021) nr. 1
513 (2020-2021) nr. 2
513 (2020-2021) nr. 7
513 (2020-2021) nr. 8
513 (2020-2021) nr. 9
513 (2020-2021) nr. 10
513 (2020-2021) nr. 11
513 (2020-2021) nr. 12
513 (2020-2021) nr. 13
513 (2020-2021) nr. 14
513 (2020-2021) nr. 16

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van programmadecreet 513 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
121 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 68 leden hebben "ja" gestemd
 • 53 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 65 leden hebben "ja" gestemd
 • 50 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: