U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
4 november 2020
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
10 november 2020
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
8 december 2020
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
14 december 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
18 december 2020
Aangenomen in plenaire vergadering
Bekrachtigd en afgekondigd
24 december 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 53 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 50 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid