U bent hier

Toelichtingen bij de middelenbegroting en de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021 en bij de tweede aanpassing van de middelenbegroting en de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020. Algemene toelichting

van de Vlaamse Regering
13 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

21 oktober 2020
Te behandelen in
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
10 november 2020
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
12 november 2020
In behandeling in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
17 november 2020
Afgehandeld in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
18 november 2020
In behandeling in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
24 november 2020
Afgehandeld in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
25 november 2020
Afgehandeld in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
26 november 2020
Afgehandeld in
 • Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
1 december 2020
Afgehandeld in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
 • Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering
2 december 2020
Afgehandeld in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
3 december 2020
Afgehandeld in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
8 december 2020
Afgehandeld in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
17 december 2020

Documenten

13 (2020-2021) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang