U bent hier

Verslag over het ontwerp van decreet tot instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), aangenomen op 22 juni 2017 door de Conferentie van Verdragsluitende Partijen, alsmede van zijn bijlage 2 en van de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V

391 (2019-2020) nr. 2

Procedureverloop

20 oktober 2020
Verslag (pdf) ingediend
21 oktober 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

391 (2019-2020) nr. 1
391 (2019-2020) nr. 2

Meer details

Verslaggever