U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, wat betreft het Vriendenaandeel

van de Vlaamse Regering
497 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
4 november 2020
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
12 november 2020
Vergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie
20 november 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
27 november 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
23 december 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

497 (2020-2021) nr. 1
497 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 497 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 109 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid