U bent hier

Voorstel van resolutie over een gecoördineerde en transversale aanpak van cyberpesten

496 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

19 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
30 oktober 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
14 januari 2021
Wijziging in de verwijzing naar commissie
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
21 januari 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Documenten

496 (2020-2021) nr. 1