U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de verhoging van de sociale toeslag betreft

491 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

15 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
30 oktober 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Documenten

491 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid