U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van artikel 4, 7, 9, 10, 13 en 15 van het decreet van 5 mei 2017 houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

van de Vlaamse Regering
510 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
25 november 2020
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
2 december 2020
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 december 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
18 december 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
20 januari 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

510 (2020-2021) nr. 1
510 (2020-2021) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 510 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 120 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid