U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid

484 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

13 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
27 oktober 2020
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
10 december 2020
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
15 december 2020
Advies Raad van State gevraagd
Advies SARC gevraagd
Advies Vaste Nationale Cultuurpactcommissie gevraagd
11 januari 2021
Advies Vaste Nationale Cultuurpactcommissie ontvangen
10 februari 2021
Advies Raad van State ontvangen
12 februari 2021
Advies SARC ontvangen
17 maart 2021
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bespreking en stemming
Verworpen in commissie

Documenten

484 (2020-2021) nr. 1
484 (2020-2021) nr. 2
484 (2020-2021) nr. 3
484 (2020-2021) nr. 4

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid