U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wat het waarborgen betreft van een evenredige vertegenwoordiging tussen de ideologische en filosofische strekkingen in de beheers- of bestuursorganen van culturele instellingen die opgericht zijn door of ressorteren onder de Vlaamse overheid

484 (2020-2021) nr. 1

Procedureverloop

13 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
19 oktober 2020
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 oktober 2020
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Documenten

484 (2020-2021) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid