U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van het welzijn der dieren, wat betreft de invoering van een verbod op het gebruik van paardachtigen op kermissen en aanverwante evenementen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de invoering van een verbod op het gebruik van paardachtigen op kermissen en aanverwante evenementen)

van de Vlaamse Regering
485 (2020-2021) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 oktober 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
3 november 2020
Te behandelen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
13 januari 2021
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn
27 januari 2021
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
5 februari 2021
Bekrachtigd en afgekondigd
2 maart 2021
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

485 (2020-2021) nr. 1
485 (2020-2021) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 485 (2020-2021) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 116 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid