U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 18 februari 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie

van de Vlaamse Regering
438 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

17 juli 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
10 september 2020
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
13 oktober 2020
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding
23 oktober 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
30 oktober 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
16 november 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

438 (2019-2020) nr. 1
438 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 438 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 112 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid