U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft

432 (2019-2020) nr. 2

Procedureverloop

Documenten

432 (2019-2020) nr. 1
432 (2019-2020) nr. 2