U bent hier

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de voorbereidende rechtspleging betreft

432 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

15 juli 2020
17 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
7 augustus 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

432 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 432 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
120 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
  • 36 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid