U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 juli 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
17 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

423 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 423 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
115 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben "neen" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid