U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 juli 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
17 juli 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
22 juli 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

424 (2019-2020) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 424 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 114 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid