U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van artikel 48 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat de leeftijd voor plaatsing in een pleeggezin betreft

413 (2019-2020) nr. 3

Procedureverloop

Documenten

413 (2019-2020) nr. 1
413 (2019-2020) nr. 3